ProfiSystem

 • Nowoczesne systemy monitoringu GSM/GPRS
  dla branży wodno-ściekowej
 • Autorski system sterowania i monitorowania
  pracy obiektów rozproszonych on-line

O firmie

Firma ProfiSystem, która powstała w 2006 roku to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma inżynierska. Nasi specjaliści posiadają wiedzę techniczną, popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym w realizacji nowoczesnych systemów monitoringu GSM/GPRS opartych na modułach telemetrycznych w branży wodno-ściekowej. ProfiSystem Sp. z o.o. opracował specjalizowany system sterowania i monitorowania pracy obiektów rozproszonych w trybie on-line. Firma wyposażona jest w nowoczesne narzędzia komputerowego wymagania projektowego.

Kontakt

ProfiSystem Sp. z o.o.

Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

tel.: 605 254 842
e-mail:
http://profisystem.info

Obszar działalności

Monitoring i wizualizacja obiektów rozproszonych:

 • konsultacje, doradztwo, nadzór techniczny i projektowy,
 • opracowanie koncepcji i projektów technicznych,
 • dostawy i uruchomienie sprzętu,
 • oprogramowanie systemów,
 • kontrolę finansową,
 • nadzór eksploatacyjny,
 • dokumentację powykonawczą,
 • serwis wszystkich instalacji (gwarancyjny i pogwarancyjny).

Automatyzacja procesów przemysłowych:

 • lokalne i rozproszone systemy nadzoru i sterowania,
 • systemy wizualizacji procesów przemysłowych,
 • przetwarzanie danych procesowych.

Systemy
teleinformatyczne:

 • systemy bezpiecznej transmisji danych,
 • sieci komputerowe,
 • systemy telekomunikacyjne,
 • okablowanie strukturalne z dedykowanym zasilaniem elektrycznym,
 • specjalistyczne pakiety oprogramowania.

Inteligentne Systemy zarządzania budynkiem:

 • analiza mediów,
 • systemy zabezpieczeń,
 • systemy sygnalizacji włamania i napadu,
 • systemy kontroli dostępu,
 • systemy wykrywania pożaru.

Dedykowane urządzenia
i systemy akwizycji
i archiwizacji danych
w oparciu o rozwiązania własne:

 • sterowanie,
 • transmisja i akwizycja danych.